کلاس دیزاین لیبل برای گروه های کالایی

دیزاین لیبل برای گروههای کالایی یکی از دروس ارائه شده در دوره ی شش ماهه ی طراحی بسته بندی با حضور استاد "ایمان آل مظفر" که در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار شد.