مطالعات رفتار مصرف کننده در دوره نهم

دانشجویان دوره‏ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات روز شنبه 4 شهریور ماه، سومین جلسه کلاس «مطالعات رفتار مصرف کننده» را با راهنمائی اشکان خواجه نوری آغاز کردند.
تعداد جلسات این درس 4 جلسه‏ی 2 ساعته است که در ترم اول دوره ی یک ساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات ارائه می شود.