«اینفوگرافیک دیزاین»
از داده تا روایت تصویری

مدرسه ی ویژه برای پاییز و زمستان 96 یک دوره ی 6 ماهه ی تخصصی جدید با عنوان «اینفوگرافیک دیزاین» ( 100 ساعت) را طراحی و برنامه ریزی کرده است.شورای طرح و برنامه : مریم کهوند، کیان اشرافی و امراله فرهادی
مدرسان : مریم کهوند، کیان اشرافی، سام انواری (اسکایپ)، هادی ابن الدین حمیدی، رامین گماری و نینا روغنی

- اینفوگرافیک های بسیار پیچیده و جذابی که در اینترنت می بینیم با چه روش و ابزاری ساخته می شوند؟
- چه نوع نمودارهایی را برای چه نوع داده هایی باید استفاده کنیم؟
- چه وقت اینفوگرافیک ما معتبر است و دیگران می توانند به آن ارجاع دهند؟
- چگونه می توان تعداد زیادی نمودار را در یک سند سنگین کنترل کرد؟
- چگونه باید چشم مخاطب را در مسیر مناسب هدایت کرد؟
- از چه تکنیک های بصری می توان برای ساخت یک اینفوگرافیک معتبر و زیبا استفاده کرد؟

اگر شما هم از آن دست طراحان گرافیک هستید که در رویارویی با داده ها با پرسش های بالا مواجه می شوند، مخاطب این دوره هستید. در دوره ی شش ماهه از سیر تا پیاز Visualized، مباحث ضروری و فراگیر این مهم ارائه شده و از شیوه ی برخورد با داده های خام، تا روش های ایجاد جذابیت بصری و روایی در یک اینفوگرافیک جذاب و پویا در قالب درس گفتار، کارگاه های عملی، سمینار و بینار به آموزش داده می شود.

پیش نیازهای دوره : آشنایی با نرم افزار های : Adobe Photoshop - Adobe In Design - Adobe Illustrator

با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره دارای ضابطه ها و شرایط ویژه ای است که با مصاحبه حضوری و ارزیابی حرفه ای توسط اعضای شورای طرح و برنامه تحقق می یابد.