میهمان ویژه‏ ی دوره ی طراحی بسته بندی
پنج شنبه ٢٣شهريور ١٣٩٦، جناب آقاي مهرزاد ديرين از طراحان پیش‏کسوت و صاحب نام کشورمان، چند ساعتی را میهمان "دوره‏ ی ‏‏‏‏شش‏ ماهـه‏ ی آموزش طراحی ‏بسته ‌بندی" بودند و با هنرجویان این دوره از تجربه ‌ها، موفقیت ‏ها و تلاش های آموزشی خود در عرصه ‏ی دیزاین و طراحی بسته بندی گفتند.
آموزشگاه ویژه، امیدوار است که هنرجویان نسل امروز بتوانند دانش و تجربه ی نسل های گذشته را همانند سرمایه ‏ای ارزشمند مورد بهره برداری قرار دهند.