جلسه داوری پروژه ترم اول دوره نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
نهمین دوره‏ ی یکساله ‏ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات از تیر ماه سال جاری در مدرسه‏ ی ویژه آغاز شده است. عصر روز دوشنبه 17 مهر ماه، جلسه ‏‏ی داوری پروژه‏ ی بازاریابی ترم اول این دوره با حضور مدرسان این ترم و اعضای شورای طرح وبرنامه‏،علی قدس، حسنعلی ضاد ، پریسا پروشانی و یلدا صدری، امراله فرهادی برگزار شد.دانشجویان در قالب چهار گروه برای پروژه‏ ی پایانی ترم اول این دوره، یک برنامه بازاریابی برای محصول روغن سرخ کردنی را برای بازار ایران تدوین کردند.

این پروژه‏ ها بر اساس آموخته های دانشجویان از دروس مبانی و اصول بازاریابی، مبانی و اصول تبلیغات، تحقیقات کمی و کیفی بازار، مطالعه رفتار مصرف کننده و گزارش وپروپوزال نویسی که در ترم اول تدریس شده، ارائه شد.

در این جلسه‏ ی داوری پس از ارائه‏ ی پروژه توسط دانشجویان، نقطه نظرات مدرسان دوره ارائه و در انتها پرسش و پاسخ و ارزیابی نهایی انجام شد.


اسامی دانشجویان در این گروه ها عبارتند از:
گروه اول: نسترن کچچیان، سارا زهره وند، سامان شادلو، مهدی احمدی، سالار تبیانیگروه دوم: یاسمین صباحی، نسرین صیامی، حامد شاملو نوید، صالح امینی، حمید صادقیگروه سوم: مائده مزرعی، رضا قهرمانی، امین لقمان تقی زاده، امیر محمد کلهری، محمد حسن نقی ئیگروه چهارم: شیرین بیات، لیلا مه منش، داوود صالحی، وحید یاری، نیکروز مهرتاش